vrijdag 01 april 2022

 • Rapportage groepen 1 t/m 7 + LVS groepen 3 t/m 7

  (08:30u-14:15u)

maandag 04 april 2022

 • Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

  (maandag 04 april t/m vrijdag 08 april)

dinsdag 05 april 2022

 • Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

  (maandag 04 april t/m vrijdag 08 april)

woensdag 06 april 2022

 • Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

  (maandag 04 april t/m vrijdag 08 april)

donderdag 07 april 2022

 • Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

  (maandag 04 april t/m vrijdag 08 april)

vrijdag 08 april 2022

 • Oudergesprekken groepen 1 t/m 7

  (maandag 04 april t/m vrijdag 08 april)

dinsdag 12 april 2022

 • Studiedag 4 (kinderen vrij)

  (08:30u-23:59u)

maandag 18 april 2022

 • 2de Paasdag (kinderen vrij)

  (08:30u-23:59u)

woensdag 20 april 2022

 • Cito Groepen 8

  (woensdag 20 april t/m vrijdag 22 april)
 • MR Vergadering 5

  (20:00u-21:30u)

donderdag 21 april 2022

 • Cito Groepen 8

  (woensdag 20 april t/m vrijdag 22 april)
 • Nieuwsbrief 12

  (08:30u-18:00u)

vrijdag 22 april 2022

 • Cito Groepen 8

  (woensdag 20 april t/m vrijdag 22 april)
 • Koningsspelen 2022

  (08:30u-14:15u)

maandag 25 april 2022

 • Meivakantie

  (maandag 25 april t/m zondag 08 mei)

dinsdag 26 april 2022

 • Meivakantie

  (maandag 25 april t/m zondag 08 mei)

woensdag 27 april 2022

 • Meivakantie

  (maandag 25 april t/m zondag 08 mei)
 • Koningsdag

  (08:30u-23:59u)

donderdag 28 april 2022

 • Meivakantie

  (maandag 25 april t/m zondag 08 mei)

vrijdag 29 april 2022

 • Meivakantie

  (maandag 25 april t/m zondag 08 mei)

zaterdag 30 april 2022

 • Meivakantie

  (maandag 25 april t/m zondag 08 mei)