Op Basisschool Op Dreef werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau. Het vormgeven van de groepsplannen en deze twee keer in het jaar planmatig bespreken en evalueren, maakt onderdeel uit van deze route.

AANSTURINGSTEAM

De school hanteert een intern aansturingsteam. Dit bestaat uit directie, regisseurs en leermonitoren. De school werkt ook samen met verschillende partners, onder wie educatieve ondersteuners vanuit de beleidsgroep Passend Onderwijs, externe instanties (zoals erkende psychologenpraktijken), het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven (CJG) en de GGD.

De leermonitoren en regisseurs ondersteunen de leerkrachten bij de te zetten stappen.
Zij monitoren de kwaliteit, de inhoud van de groeidocumenten en de visie van de ondersteuning binnen de school.
Zij onderhouden contact met leerkrachten en ouders, en eventueel externen, om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijsaanbod, de aanwezige expertise en de (on)mogelijkheden van de school. Dat geeft een bredere kijk op vragen die er zijn binnen het schoolsysteem, gericht op Passend Onderwijs.
Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we u graag naar onze schoolgids.