Basisschool Op Dreef staat midden in de samenleving. Om deel te kunnen nemen aan die samenleving en de samenleving van morgen, zien wij een brede toerusting en vorming van onze leerlingen als een belangrijke maatschappelijke opdracht. Dit betekent dat wij niet alleen degelijk en grondig taal- en rekenonderwijs verzorgen, maar leerlingen ook ondersteunen in het doorgronden van het eigen 'in de wereld staan' en de eigen identiteit. Ons onderwijs biedt leerlingen een stevige basis en een venster op de wereld.