Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven.

Absenties melden via Parro
Sinds schooljaar 2022-2023 is het mogelijk om via Parro absenties in te voeren. Hiermee wordt het voor u als ouder/verzorger
mogelijk gemaakt om uw kind(eren) via Parro ziek te melden, of geplande absenties door te geven, zoals een artsbezoek. Deze absenties worden vervolgens automatisch verwerkt in ParnasSys. Als u een absentie of tandarts/doktersbezoek doorgeeft via Parro vragen wij u om dit het liefst voor 08.15uur te doen: de betreffende leerkracht is dan tijdig op de hoogte. 

Uiteraard blijven wij ook telefonisch bereikbaar en kunt u absenties voor 08.30uur doorgeven via: 040-253 28 34. 
Vergeet u niet aan te geven in welke groep uw kind zit.

Indien de school niet op de hoogte is gebracht van de afwezigheid van een leerling, neemt zij altijd voor 09.00 uur zelf contact met u op als onduidelijk is waarom uw kind niet aanwezig is. Bij geen gehoor wordt er een tweede door u opgegeven telefoonnummer gebeld.