Als een kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte, dan verzoeken wij u dit telefonisch aan de school door te geven voor 08.30 uur. Telefoon school: 040-253 28 34.
Vergeet u niet aan te geven in welke groep uw kind zit.
Indien de school niet op de hoogte is gebracht van de afwezigheid van een leerling, neemt zij altijd zelf contact met u op als onduidelijk is waarom uw kind niet aanwezig is.
Bij geen gehoor wordt er een tweede door u opgegeven telefoonnummer gebeld.
Wanneer u vermoedt dat uw kind langer ziek blijft, dan zal in overleg met de leerkracht bekeken worden hoe eventuele achterstanden vermeden kunnen worden.