Basisschool Op Dreef is gevestigd in een modern gebouw, in een zgn Multifunctionele Accommodatie (MFA).
Dat houdt in dat er sprake is van meerdere partners in het gebouw: Op Dreef, Korein Kinderplein, en een logopedistenpraktijk. Tevens maken diverse sportverenigingen gebruik van de inpandige gymzaal tijdens de avonduren en in het weekend.

De school beschikt over 19 groepslokalen, een ruime aula, een eigen gymzaal en diverse gespreks- of werkruimtes.
De school is omgeven door drie speelplaatsen en grenst aan een flinke groenstrook met mogelijkheden tot “groen spel” .
Mbt het onderwijsaanbod maken leerkrachten gebruik van verschillende methodes om de leerstof doelgericht en via een doorgaande lijn aan te bieden. Omdat de ontwikkeling van kinderen in de verschillende leeftijdsfasen op een andere manier verloopt, heeft ook iedere fase een karakteristiek onderwijsaanbod.

Het onderwijs aan de leerlingen in groep 1-2 wordt aangeboden via diverse thema’s, passend bij de belevingswereld van de kinderen. Uitgangspunt hierbij zijn de leerlijnen en bijbehorende didactische en pedagogische doelen. De leerkrachten gebruiken daarbij verschillende methodieken, bronnen, materialen en digitale achtergrondinformatie, waaronder ‘de kleuteruniversiteit’, waarmee een rijk aanbod gecreëerd wordt. Vanaf de groepen 3 spelen methodes een grotere rol in het onderwijsaanbod. Goede methodes bieden een verantwoorde en doorgaande leerlijn waarmee aan alle kerndoelen wordt voldaan. Aangevuld met eigen inbreng van de leerkracht en een variëteit aan materialen, bieden we kinderen kwalitatief en uitdagend onderwijs.

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we u graag naar onze schoolgids.