Luizenprotocol

Elke eerste of tweede week na de vakanties wordt de klas gecontroleerd op luizen door hulpouders. Deze ouders maken een afspraak met de groepsleerkracht voor een geschikt controlemoment.
De voorkeur gaat uit naar maandag, anders zo vroeg mogelijk in de week.

Wat te doen als er luizen geconstateerd worden?

  1. De hulpouder geeft de naam van de leerling door aan de leerkracht van de groep.
  2. Deze neemt contact op met de ouders/verzorgers om dit te melden met het verzoek diezelfde dag nog het haar te behandelen.
  3. Via Parnassys worden ouders van deze groep door de leerkracht op de hoogte gebracht van het feit dat bij een van de kinderen luizen zijn geconstateerd.
  4. Ook worden door de hulpouder eventuele broertjes/zusjes in andere groepen gecontroleerd.

Nacontrole door de hulpouders:

  • Na 1 week de desbetreffende leerling(en) controleren en steekproefsgewijs enkele andere kinderen.
  • Na 2 weken dezelfde procedure.
  • Na 3-4 weken nogmaals controle van de gehele groep.