Oudervereniging Basisschool Op Dreef Veldhoven


SAMEN VOOR ONZE KINDEREN!

v.l.n.r.
Anouk, Manon, Suzanne, Floortje, Linda, Sonja, Wendy, Maike, Nadija
Meeke, Maaike, Debbie, Peter, Wendy, Marlous, Simone, Milan, Sanne

Wie zijn wij...

Wij zijn de oudervereniging van Basisschool Op Dreef. We zijn een groep enthousiaste ouders die nauw betrokken is bij diverse activiteiten binnen de school. We zijn een officiële vereniging met een eigen bestuur, die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Ons doel is het contact tussen ouders en school te bevorderen en een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het welzijn van onze kinderen. Samen leren, spelen en plezier maken staan daarbij voorop!

Wat doen wij...

Samen met directie en leerkrachten organiseren we diverse activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de Koningsspelen, het schoolreisje, de schoolfotograaf en het schoolkamp. We werken hierbij in subgroepen, die regelmatig bij elkaar komen om ideeën te bespreken en te zorgen voor de realisatie hiervan.

Vier keer per jaar komen we met de gehele oudervereniging bij elkaar.  De vergaderdata in het schooljaar 2022-2023 zijn:

16-11-2022
25-01-2023
29-03-2023
07-06-2023

Vrijwillige ouderbijdrage...

Om alle activiteiten uit te kunnen voeren, vraagt de oudervereniging een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. De oudervereniging benadrukt dat, hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, deze erg belangrijk is voor het organiseren en bekostigen van de diverse activiteiten. De deelname van leerlingen aan deze activiteiten is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage. Alle leerlingen kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma, zoals bijvoorbeeld een schoolreisje. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt per schooljaar vastgesteld en voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt deze €27.

Alle hulp is welkom...

De oudervereniging is altijd opzoek naar nieuwe leden die een actieve rol willen spelen binnen de vereniging. Lijkt het je leuk om deel te nemen, neem dan contact met ons op!

Wil je meer informatie over onze oudervereniging, of jezelf aanmelden? Mail dan naar: ovopdreef@gmail.com