De oudervereniging/activiteitencommissie van de school stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en team te bevorderen, mee te werken aan een goede sfeer op school en mede zorg te dragen voor de organisatie van binnen-en buitenschoolse activiteiten voor de kinderen. 
De commissie vergadert ongeveer eens per 2 maanden, waarbij met name de organisatie van de  activiteiten centraal staat. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Gedurende het schooljaar worden diverse activiteiten georganiseerd zoals sinterklaas, kerst, carnaval, koningsspelen, teambuilding groepen 8, schoolreis en educatieve schooluitjes. De commissie benadrukt dat hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, deze erg belangrijk is voor het organiseren en bekostigen van de diverse activiteiten. Het biedt uw kind(eren) een veelzijdig aanbod waarin samen leren, spelen en plezier maken centraal staan.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld op € 27,-.