Als uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kan komen, moet u hiervoor ruim van te voren bij de directie schriftelijk toestemming vragen. Extra verlof of vakanties onder schooltijd zijn niet toegestaan en worden door de leerplichtambtenaren nauwkeurig gecontroleerd. Er zijn maar twee uitzonderingen op deze regel:

  • Verlof van maximaal twee weken, alleen wanneer de ouders wegens de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar;
  • Verlof wegens gewichtige omstandigheden van medische en/of sociale aard, die buiten de wil van de ouders zijn gelegen.

    Over een aanvraag tot en met tien dagen beslist de directeur, hierboven beslist de leerplichtambtenaar. In bepaalde gevallen is een bewijsstuk vereist.

Geen reden voor verlof is:

  • familiebezoek in het buitenland;
  • vakantie in een goedkope periode;
  • het feit dat oudere kinderen uit uw gezin (op de middelbare school) al vrij hebben;
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met de (verkeers-) drukte.
  • De volledige verlofregeling kunt hieronder downloaden.

Invullen verlofaanvraag

Het verlof kunt u aanvragen via onderstaand formulier.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in en stuur deze naar opdreef@veldvest.nl.

Wij zullen uw verzoek dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.