Als u uw kind om belangrijke redenen afwezig wilt melden, moet u dit ruim van tevoren bij de directeur aanvragen. Extra vakanties onder schooltijd zijn niet toegestaan en worden door de leerplichtambtenaren nauwkeurig gecontroleerd.

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:
• Verlof van maximaal twee weken, alleen wanneer u wegens de aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunt
gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar;
• Verlof wegens gewichtige omstandigheden van medische en/of sociale aard, die buiten de wil van u zijn gelegen.
Over een aanvraag voor maximaal tien dagen beslist de directeur. Over een aanvraag voor meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar.

Geen reden voor verlof is:
• familiebezoek in het buitenland;
• vakantie in een goedkope periode;
• oudere kinderen uit uw gezin (op de middelbare school) zijn al vrij;
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met de (verkeers-)drukte.

De volledige verlofregeling kunt u hieronder terugvinden. Tevens kunt u hier ook een verlofaanvraagformulier downloaden.

Invullen verlofaanvraag

Het verlof kunt u aanvragen via onderstaand formulier. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en stuur deze naar opdreef@veldvest.nl.
Wij zullen uw verzoek dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.