Uit onderzoek blijkt dat de ongunstigste leeftijd om met roken te beginnen rond het vijftiende levensjaar ligt en dat ‘zien roken, doet roken’. Wij zijn ons ervan bewust dat we hier als school een voorbeeldfunctie in kunnen vervullen en pleiten daarom, naast het verzorgen van voorlichting hierover aan de leerlingen van de bovenbouw, voor een rookvrije school en schoolplein.
Een rookvrije school draagt bij aan de toekomstige gezondheid van de leerlingen. Het ontmoedigt het vroegtijdig starten met roken en verkleint daarmee de kans om verslaafd te raken aan tabak.