Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Scholen zijn dan ook verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben. Uit onderzoek blijkt dat de ongunstigste leeftijd om met roken te beginnen rond het vijftiende levensjaar ligt en dat ‘zien roken, doet roken’. Wij zijn ons er dan ook van bewust dat we hier als school, naast het verzorgen van voorlichting hierover aan de leerlingen, een voorbeeldfunctie in vervullen. Een rookvrije school draagt bij aan de toekomstige gezondheid van kinderen. Het ontmoedigt het vroegtijdig starten met roken en verkleint daarmee de kans om verslaafd te raken aan tabak. Bovendien beschermt een rookvrij terrein kinderen tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.