Als school willen we laten zien waar we voor staan, wat we belangrijk vinden om kinderen mee te geven en hoe we ons verhouden tot de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen die op ons af komen. Deze vertalen we in onze missie en visie.

Visie

Wijs in onderwijs
Op Dreef staat voor kwalitatief goed onderwijs. We motiveren onze leerlingen met boeiend en eigentijds onderwijs om het beste uit zichzelf
te halen. Met sterk taal- en rekenonderwijs en veel aandacht voor alle andere vakken bieden we een stevige basis voor elk kind. Op onze school heerst een opbrengstgerichte cultuur, waarbij veel aandacht en zorg besteed wordt aan de leerprestaties van leerlingen. De leerkrachten hebben oog voor de talenten van elke leerling en stellen in samenspraak met leerlingen ambitieuze doelen.

Onderwijs moet van persoonlijke betekenis zijn voor een kind. Jong zijn, kind zijn, staat voor toekomst. Voor mogelijkheden en verwachtingen die nog verkend moeten worden. Wij begeleiden en stimuleren onze leerlingen samen met hun ouders en/of verzorgers in hun
groeiproces naar zelfstandigheid, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. School en ouders vinden elkaar in dit proces vanuit ieders eigenbetrokkenheid.

Onderwijs heeft ook een maatschappelijk doel. Het levert een bijdrage aan de bereidheid om persoonlijke talenten en kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de maatschappij en het welzijn van anderen daarin. Op Dreef is een school waar we samen inzetten op een zorgvuldige afstemming tussen deze persoonlijke en maatschappelijke doelen. We bieden een venster op de wereld door leerlingen (zelf)kennis mee te geven, die een basis geeft voor nu en in de toekomst.

Missie

Op Dreef, waar onderwijskwaliteit en betrokkenheid samenkomen
Als school laten we zien waarvoor we staan, wat we belangrijk vinden om kinderen mee te geven en hoe we kijken naar de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen. Vanuit kwalitatief goed onderwijs en grote betrokkenheid helpen we onze leerlingen op dreef in hun gezamenlijke ontwikkeling tot sociaal competente, zelfbewuste en verantwoordelijke jongeren met een stevige kennisbasis voor de toekomst.

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we u graag naar onze schoolgids.