Soms wordt aan leerkrachten gevraagd om medicijnen toe te dienen aan kinderen of om een andere medische handeling uit te voeren. Doorgaans is de leerkracht hier wel toe bereid, maar mag dit pas doen na schriftelijke toestemming van de ouders. Voorafgaand moeten ouders hiervoor een verklaring invullen en ondertekenen. Deze verklaring is op school verkrijgbaar via de administratie.