Van belang is dat de directeur van de school schriftelijk op de hoogte wordt gebracht omtrent een scheiding, waarbij duidelijk dient te worden gemaakt wie de verantwoordelijke ouder wordt. Nieuwe adresgegevens en bereikbaarheid worden hierbij bekend gemaakt.
Op het moment dat er sprake is van een situatie waarbij de ouders niet bij elkaar zijn, zullen we u verzoeken een scheidingsprotocol in te vullen. Hierin leggen we de gegevens van beide ouders en de omgangsvorm vast.
Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na scheiding bestaan.

Zie verdere uitgebreide toelichting in onze schoolgids..