Basisschool Op Dreef

Een fijne school, die een kind geborgenheid en uitdaging biedt, die ruimte schept en grenzen stelt. Een school waar een kind zich goed kan voelen en weet dat het gezien en gewaardeerd wordt. Een school waar samen leren, samen werken en samen spelen centraal staan.