Met deze applicatie communiceren we snel en gemakkelijk met de ouders en de ouders ook met leerkrachten.

Op Basisschool Op Dreef werken we met de app 'Parro'.

Parro is een beveiligd communicatiemiddel dat op een snelle en effectieve manier ouders betrekt bij de school. Dit is met name bedoeld voor snelle, korte berichtgeving, vragen aan ouders en updates over wat er in de groep gebeurt. Dankzij deze app is iedereen snel op de hoogte van wat zich met name in de groep van uw kind(eren) afspeelt. Ook foto’s en bijzondere groepsmomenten worden hier met ouders gedeeld, waarbij de wet op
de privacy (AVG) volledig wordt gerespecteerd.

Parro maakt het voor de leerkracht mogelijk om eenzijdig berichten naar ouders te sturen. Reageren door ouders is alleen mogelijk indien de leerkracht de ouder daarvoor uitnodigt. De agendafunctie binnen Parro is actief in gebruik, evenals de Parro gespreksplanner. Met behulp van de gespreksplanner kunnen ouders zich inschrijven voor ouderavonden
op tijdstippen die door de leerkracht voor de eigen groep is aangemaakt.

U ontvangt van ons een e-mail waarmee u Parro kunt activeren. Hierin staat een koppelcode die u kunt gebruiken om gekoppeld te worden aan de groep van uw kind. De app is te vinden bij de App store of Google Play. U kunt ook via de computer inloggen via https://talk.parro.com