Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Voor scholen in het primair onderwijs zijn de volgende themacertificaten te behalen: bewegen en sport, milieu en natuur, relaties en seksualiteit, voeding en welbevinden.

In schooljaar 2016-2017, schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2023-2024 heeft Basisschool Op Dreef het vignet Gezonde School behaald op de thema's 'Voeding' en 'Sport en Bewegen'. 

Daarnaast zal er dit schooljaar (medio maart/april 2024) een enquête rondom dit thema uitgedaan worden naar alle ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en leerkrachten. Dit met als doel een beter beleid te ontwikkelen naar de huidige maatschappij, waarbij er ook aandacht komt te liggen op de pauze/ lunchhap en het traktatiebeleid.

Gezond beleid

Binnen onze school zijn wij volop in ontwikkeling rondom een gezond beleidsplan. Onze school stimuleert en ondersteunt gezond gedrag en wil een gezonde leefomgeving bevorderen door middel van een actief beleid dat gebaseerd is op de volgende pijlers:

· Het positief stimuleren van gezond eetgedrag.

· Het bewegingsonderwijs en het tegemoetkomen aan de bewegingslust van kinderen. Bewegen is leuk en gezond. De vakleerkracht bevorderd de kwaliteit van het aanbod.

Gezonde week

Twee keer per jaar wordt ‘de gezonde week’ georganiseerd, waarbij we extra aandacht besteden aan gezond eten en drinken en voldoende beweging. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd waarbij bewegen en voeding centraal staan zoals: De Op-Dreef-Run, buitenlessen, Bewegend leren, gastlessen vanuit Brede School, Enerzigers, Spelenkermis e.d.

Voedseleducatie

Onze school maakt gebruik van de methode 'Smaaklessen' om leerlingen spelenderwijs alles te leren over hun eten. Dit lespakket is gebaseerd op ervaringsgericht leren. De leerkracht legt dingen uit, maar stelt vooral vragen. De leerlingen doen regelmatig een proefje of smaakexperiment of maken zelf gezamenlijk iets om te eten of te drinken. Kinderen die deelnemen aan 'Smaaklessen' hebben meer kennis over smaak, gezond eten en de herkomst van producten én zijn bereid om meer onbekende producten te proeven. 

De volgende vijf pijlers komen terug in de lessen:

  • Gezond eten: Waarom heb je eten en drinken nodig?
  • Smaak: Durf jij nieuwe soorten eten te proeven?
  • Voedselproductie: Waar komt ons eten vandaan?
  • Koken: Hoe maak je een gezonde, lekkere lunch?
  • Consumentenvaardigheden: Wat staat er op een etiket?