Indien u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Natuurlijk hoort een rondleiding door de school bij deze kennismaking, waarbij ook uw kind van harte welkom is. Tijdens het gesprek wordt gekeken op welke wijze onze school aan de onderwijsbehoefte van uw kind kan voldoen. Als u besluit om uw kind op Basisschool Op Dreef aan te melden, vinden wij het belangrijk om vooraf zoveel mogelijk relevante informatie over uw kind te ontvangen, zodat we vanaf de eerste schooldag zo goed mogelijk onze aandacht en het onderwijsaanbod op zijn of haar onderwijsbehoeften kunnen afstemmen.

In verband met de coronacrisis is het op dit moment niet mogelijk om rondleidingen te geven. Als u belangstelling heeft voor onze school kunt u mailen naar OpDreef@veldvest.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Peuterkijkmiddag

Op meerdere momenten in het schooljaar organiseren we een peuterkijkmiddag, waarbij nieuwe ouders en hun aanstaande vierjarige kleuters worden uitgenodigd en zich kunnen oriënteren op onze school en een passende schoolkeuze voor hun kind. 
De kinderen kunnen onder leiding van een leerkracht in een kleutergroep spelen en kennismaken met onze manier van werken. De ouders krijgen uitleg over de uitgangspunten van beleid en wat we willen bereiken met onze leerlingen. Uiteraard is er dan volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 
De data van de peuterkijkmiddagen zijn terug te vinden in de jaarplanning op onze website. 
De eerstevolgende peuterkijkmiddag stond gepland op woensdag 3 februari 2021. Deze hebben we helaas moeten annuleren.     

Zie voor meer informatie de schoolgids.