Aanmelden van leerlingen

Indien u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie via telefoonnummer 040-2532834 of u kunt een mail sturen naar opdreef@veldvest.nl 

Aanmelding en inschrijving

Inschrijving vindt plaats via het aanmeldingsformulier. Als u dit volledig invult, ondertekent en op school inlevert, is uw kind aangemeld. U ontvangt hiervan via de administratie een bevestiging. Met betrekking tot aanstaande 4-jarige leerlingen geldt, dat wij een kind pas daadwerkelijk op school als leerling mogen inschrijven op de dag dat het 4 jaar wordt.

Wij verwachten dat kinderen zindelijk zijn als zij bij ons op school komen. Een ongelukje kan natuurlijk altijd voorkomen. Het moeten verschonen van niet-zindelijke kinderen legt echter een onevenredig groot beslag op de tijd van de leerkracht met de hele groep.
In voorkomende gevallen zullen dan met ouders passende afspraken gemaakt worden.

Kennismaking en oefenmomenten

Vanaf de periode van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar, mag er ter voorbereiding gebruik worden gemaakt van oefen- of wendagen voor uw kind. De wetgeving voorziet in maximaal 5 hele of 10 halve dagen. Onze school kiest ervoor deze momenten te plannen maximaal twee weken voor de feitelijke start van het kind. Wanneer u bericht heeft gekregen over de plaatsing van uw kind, neemt de leerkracht uiterlijk 4 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, contact met u op voor een kennismaking en om afspraken te maken over de oefenmomenten.
Voor kinderen die tijdens de zomervakantie 4 jaar worden, is het niet mogelijk om gebruik te maken van de oefenmomenten. Het kennismaken met de leerkrachten gebeurt tijdens het zogenaamde ‘doorschuifuur’ dat in de laatste schoolweek plaatsvindt. Deze kinderen mogen bij aanvang van het schooljaar volledig starten.