Jeugdgezondheidszorg, GGD Brabant Zuid-Oost

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost.
Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker Gezondheids-Bevordering. Zij werken nauw samen met gedragswetenschapper(s) van de GGD. De GGD neemt deel aan de zorgstructuur van de school.

Contactpersoon Basisschool Op Dreef

De contactpersoon voor onze school is:

Britta Meerveld (Jeugdverpleegkundige)
M: b.meerveld@ggdbzo.nl
T: 06 46 18 58 27
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?

Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag, opvoeden en schoolverzuim. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.

Heeft u buiten deze vaste contactmomenten in groep 2 en groep 7 vragen of zorgen over gezondheid, opgroeien en opvoeden, dan kunt u zelf contact opnemen met de contactpersoon van GGD van onze school.

Er wordt dan samen met u gekeken naar wat we voor u kunnen betekenen.

Extra informatie

Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien op opvoeden vindt op de website www.opvoeden.nl De informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.

Inentingen

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij een uitnodiging tegen de twee inentingen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer informatie op: www.bmr-dtpprik.nl en www.hpvprik.nl of op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

De GGD doet meer:

  • de GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit;
  • GGD medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen;
  • elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen;
  • de GGD heeft een taak in het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten.