Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs en het tegemoetkomen aan de bewegingslust van kinderen. Bewegen is leuk en gezond.
De vakleerkracht gymnastiek verzorgt voor iedere groep wekelijks minimaal 1 gymles. Tevens ondersteunt zij de leerkrachten bij de doelen en aanbod van het bewegingsonderwijs. De andere gymlessen worden door de leerkrachten zelf verzorgd. 

De bewegingslessen van groep 1-2 vinden plaats in de speelzaal of sportzaal van de school. De leerlingen hebben hiervoor gymschoenen nodig. De gymschoenen blijven op school, voorzien van de naam van het kind. 
Voor de groepen 3 tot en met 8 vinden alle gymnastieklessen plaats in de sportzaal. Voor de gymlessen is sportkleding verplicht evenals het dragen van gymschoenen zonder gekleurde zolen. Tijdens de gymlessen mogen de kinderen geen sieraden dragen en moeten lange haren in een staart. 

Hieronder treft u het gymrooster voor het schooljaar 2023-2024.