Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs en het tegemoetkomen aan de bewegingslust van kinderen. Bewegen is leuk en gezond.
De vakleerkracht gymnastiek bevordert de kwaliteit van het aanbod.
Hieronder treft u het gymrooster voor het schooljaar 2022-2023.