Organisatie Buitenschoolse opvang (BSO) en dagopvang

We hebben de opvang voor en na schooltijd voor de kinderen in de school ondergebracht bij kinderopvang-organisatie Korein. Ook dagopvang en het peuterprogramma worden in MFA-Zuid aangeboden. Ouders die gebruik wensen te maken van het aanbod van Korein kunnen contact opnemen met deze organisatie.