Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie met de leerkracht van uw kind.
Ons streven is dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt en samen met u zoekt naar de beste oplossing. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met de directeur.
Bij onvoldoende resultaat kunt u de problematiek of uw vraag bespreken met een van de interne vertrouwenspersonen van de school. Deze zijn door het bestuur benoemd. In overleg met de interne vertrouwenspersoon wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Zie voor meer informatie onze schoolgids.