Wij verwachten dat kinderen zindelijk zijn als zij bij ons op school komen. Een ongelukje kan natuurlijk altijd voorkomen. Het moeten verschonen van niet-zindelijke kinderen legt echter een onevenredig groot beslag op de tijd van de leerkracht met de hele groep.
In voorkomende gevallen zullen dan met ouders passende afspraken gemaakt worden.