Organisatie Buitenschoolse opvang (BSO) en dagopvang


De aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang behoort tot de verantwoordelijkheid van de school. We hebben de opvang voor en na schooltijd voor de kinderen ondergebracht bij kinderopvang-organisatie Korein. Deze organisatie heeft in MFA-Zuid een aantal ruimtes tot haar beschikking waar zij de kinderen voor en na school opvangen. Ook dagopvang en het peuterprogramma worden in MFAZuid aangeboden. Ouders die gebruik wensen te maken van het aanbod van Korein of hierover nog vragen hebben, kunnen contact opnemen met deze organisatie. De contactgegevens staan achterin de schoolgids opgenomen

Brede School en dagarrangementen

Het Brede Schoolconcept is een verbreding van het onderwijs met een breed aanbod van diensten en activiteiten in één concept. Een netwerk van diensten en dienstverleners rondom kinderen van 0-16 jaar. Het primair onderwijs vormt altijd het hart van dit netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en culturele en sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden, al naar gelang de wensen van de diverse partners. Het schoolcurriculum geldt als startpunt voor de ontwikkeling van de activiteiten, waardoor binnen- en buitenschools leren met elkaar verbonden worden. Een dagarrangement is daarbij een sluitend pakket, bestaande uit onderwijs, opvang, zorg en vrije tijd voor schoolgaande kinderen, met diensten en activiteiten, zo veel mogelijk dicht bij huis en voor alle kinderen, waarbij de totale ontwikkeling van ieder afzonderlijk kind centraal staat. 
Maatwerk en variatie naast aansluitend en uitdagend aanbod. Het is het streven van de school om hier de komende jaren nog meer invulling aan te geven. Voor meer informatie en het actuele aanbod, kijk op www.bredeschoolveldhoven.nl