Organisatie Buitenschoolse opvang (BSO) en dagopvang

De aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang behoort tot onze verantwoordelijkheid. Kinderopvangorganisatie Korein Kinderplein heeft in ons gebouw een aantal ruimtes tot haar beschikking waar zij door middel van diverse activiteiten uw kind voor en na school kan opvangen.
Ook dagopvang en het peuterprogramma worden aangeboden.
Ouders die gebruik wensen te maken van het aanbod van Korein kunnen daarmee contact opnemen.

Brede School en dagarrangementen

Een Brede School is een verbreding van het onderwijs met een breed aanbod van diensten en activiteiten in één concept. Een netwerk van diensten en dienstverleners rondom kinderen van 0-16 jaar.  Het primair onderwijs vormt altijd het hart van dit netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en culturele en sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden, al naar gelang de wensen van de diverse partners.
Het schoolcurriculum geldt als startpunt voor de ontwikkeling van de activiteiten, waardoor binnen- en buitenschools leren met elkaar verbonden worden.
Een dagarrangement is daarbij een sluitend pakket, bestaande uit onderwijs, opvang, zorg en vrije tijd voor schoolgaande kinderen, met diensten en activiteiten, zo veel mogelijk dicht bij huis en voor alle kinderen, waarbij de totale ontwikkeling van ieder afzonderlijk kind centraal staat.
Maatwerk en variatie naast aansluitend en uitdagend aanbod. Voor meer informatie en het actuele aanbod, kijk op www.bredeschoolveldhoven.nl