Maandag t/m vrijdag 08.30 - 14.15 uur

Om geen onderwijstijd verloren te laten gaan, maken wij gebruik van een inloop 10-minuten voorafgaand aan de ochtendschooltijd.
Op deze manier kunnen de lessen daadwerkelijk om 08.30 uur beginnen en maken wij optimaal gebruik van de effectieve onderwijstijd.
Alle kinderen wachten buiten op het plein tot de bel van 08.20 uur. De leerlingen kunnen na deze bel naar binnen.
We stimuleren dat ouders buiten afscheid nemen van de kinderen.
Bij de tweede bel om 08.30 uur start het lesprogramma.

De groepen 1-2 hebben geen vaste pauzetijd. Omstreeks 10 uur wordt er fruit gegeten.
De groepen 3 t/m 6 hebben ochtendpauze van: 10.00 uur tot 10.15 uur.
De groepen 7 en 8 hebben ochtendpauze van:  10.15 uur tot 10.30 uur.

De groepen 1-2, 3 en 4 spelen op het plein aan de kant van de Rapportstraat. 
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 spelen op het plein en het veld aan de achterkant van de school.

Continurooster

Op onze school hanteren we een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen, onder toezicht van teamleden, tussen de middag op school overblijven.