Maandag t/m vrijdag 08.30 - 14.15 uur

Om geen onderwijstijd verloren te laten gaan, maken wij gebruik van een inloop 10 minuten voorafgaand aan de ochtendschooltijd.
Op deze manier kunnen de lessen daadwerkelijk om 08.30 uur beginnen en maken wij optimaal gebruik van de effectieve onderwijstijd.
Vanaf de 1ste bel om 08.20 uur kunnen de leerlingen zelfstandig naar binnen. Bij de 2de bel om 08.30 uur start het lesprogramma.
Ook voor de leerlingen van groep 1 en 2 handhaven we de afspraak die tijdens corona gehanteerd werd; ouders nemen buiten afscheid van hun kind(eren). De leerkracht is aanwezig in de groep om de kinderen daar direct op te vangen. Uitzondering hierop is de eerste schooldag van een 4-jarige leerling. Ouders mogen hun kind dan in de klas brengen.

De groepen 1-2 hebben geen vaste pauzetijd. Omstreeks 10 uur wordt er fruit gegeten.
De groepen 3 t/m 6 hebben ochtendpauze van: 10.00 uur tot 10.15 uur.
De groepen 7 en 8 hebben ochtendpauze van: 10.15 uur tot 10.30 uur.

De groepen 1-2, 3 en 4 spelen op het plein aan de kant van de Rapportstraat.
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 spelen op het plein en het veld aan de achterkant van de school.

Continurooster

Op onze school hanteren we een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen, onder toezicht van teamleden, tussen de middag op school overblijven en in hun eigen groep lunchen.
De kinderen nemen voor de ochtendpauze fruit en drinken mee en voor de middagpauze een lunchpakket en drinken. Trommeltjes en bekers graag voorzien van de naam van het kind. Wij stimuleren het meenemen van gezond eten en drinken