Bevindingen inspectieonderzoek najaar 2019

In het najaar van 2019 heeft de inspectie een zogenaamd verificatieonderzoek gehouden bij stichting Veldvest. Het betrof een uitgebreid onderzoek waarbij de inspectie bij alle geledingen (leerlingen, leerkrachten, directies, GMR en Raad van Toezicht) is nagegaan of het bestuursbeleid wordt gedragen. De inspectie constateerde dat de visie, waarbij sprake is van duidelijke doelen op het terrein van de opbrengsten (onderwijskundig) en het opvoeden (pedagogisch) “stevig is verankerd binnen de totale organisatie”. Binnen duidelijke beleidskaders voelen de medewerkers ruimte en steun om op autonome wijze hun praktijk in te richten.
In het eindrapport was de inspectie zeer lovend over de professionele kwaliteitscultuur van de stichting. De leeropbrengsten zijn al jaren bovengemiddeld en door het goede pedagogische klimaat op de scholen voelen de leerlingen zich veilig en kunnen zij zichzelf zijn. Opvallend is de wijze waarop de directieleden bereid zijn om continu te investeren in onderzoek en samenwerking. Voorts is er sprake van een deugdelijk financieel beheer. Het gehele rapport treft u hieronder aan.