Gezonde school

Onze school stimuleert en ondersteunt gezond gedrag en bevordert een gezonde leefomgeving door middel van een actief beleid dat is gebaseerd op de volgende pijlers:

  • het positief stimuleren van gezond eetgedrag. In ons beleid hanteren we hiervoor richtlijnen en tips. Hieronder treft u uitgebreide informatie aan;
  • bewegingsonderwijs en het tegemoetkomen aan de bewegingslust van kinderen. 

Bewegen is leuk en gezond. De vakleerkracht gymnastiek bevordert de kwaliteit van het aanbod. Twee keer per jaar wordt ‘de week van het gezond gedrag’ georganiseerd, waarbij we extra nadruk leggen op gezond eten en drinken en voldoende beweging. In de groepen wordt hier aandacht aan besteed met behulp van zogenaamde smaaklessen en smartbreaks (beweegtussendoortjes).
In schooljaar 2016-2017 heeft de school in het kader van het stimuleren van dit beleid het Vignet Gezonde School behaald op de domeinen ‘Eten en drinken’ en ‘Bewegen’. Deze vignetten zijn onlangs verlengd tot 2024.

Lees hieronder meer.