INLEIDING

Leerlingen die gezond eten en genoeg bewegen zijn fitter en kunnen zich beter concentreren. Dat komt het leren op school ten goede én is een goede investering in hun gezondheid. Basisschool Op Dreef wil een gezonde school zijn met gezonde, actieve en enthousiaste leerlingen.
Om dit te realiseren, zijn in schooljaar 2015-2016 de eerste stappen gezet. Er is een visie op gezondheid binnen school ontwikkeld en leerkrachten en ouders zijn bevraagd. Daarmee is gewerkt aan draagvlak voor beleid en activiteiten m.b.t. een aantal door de school gekozen thema’s.
Het is de wens om structureel en langjarig aan de slag te gaan met deze (en eventueel volgende) thema’s. De school wordt hierin ondersteund door de Combinatiefunctionaris Sport Brede School Veldhoven en desgewenst door de GGD, die in de ondersteuning van scholen de Gezonde School-aanpak hanteert.
Onze school heeft in schooljaar 2016-2017 het gezonde schoolvignet verkregen. Met dit vignet is onze school als gezonde school erkend. De deelvignetten die onze school heeft ontvangen zijn: ‘Voeding’ en ‘Sport en Bewegen’.
Lees hieronder meer.