Agenda

MR-Jaarverslag

Ouderportaal
Basisschool Op Dreef
Pastoor Jansenplein 15
5504 BS Veldhoven
Telefoon: +31(0)40-2532834
E-Mail: opdreef@veldvest.nl

Brede School

Een Brede School is een samenhangend netwerk van toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt, met de school als middelpunt. Er is sprake van een structurele samenwerking tussen scholen en één of meerdere instellingen voor kinderopvang, welzijn, zorg, cultuur en sport.

Afhankelijk van de vraag maken kinderen gebruik van verschillende diensten. De één gaat naar de kinderopvang, de ander gaat na schooltijd naar de Buitenschoolse Opvang (BSO) of naar huis. Voor het ene kind betekent dit een verblijf in de Brede School vanaf 07.30 uur ‘s morgens, terwijl een ander kind bijvoorbeeld drie keer in de week tot 18.30 uur in de Brede School verblijft.

Daarnaast kunnen alle kinderen deelnemen aan de activiteiten die na school plaatsvinden of ze nu wel of niet gebruik maken van peuterspeelzaal, kinderopvang of BSO. Geen verplichting, niet alle dagen per week, niet allemaal, maar individueel maatwerk.

Voor meer informatie kijk op: