Agenda

MR-Jaarverslag

Ouderportaal
Basisschool Op Dreef
Pastoor Jansenplein 15
5504 BS Veldhoven
Telefoon: +31(0)40-2532834
E-Mail: opdreef@veldvest.nl

Op deze pagina kunt u verlof aanvragen voor uw kind. Indien het meerdere kinderen uit een gezin betreft verzoeken wij u verschillende verlofaanvragen hiervoor te doen.

De leerplichtwet zegt het volgende over vakantieverlof buiten reguliere schoolvakanties:

Extra vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Er moet dan een werkgeversverklaring worden overlegd. Extra vakantieverlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Goedkopere vakantiemogelijkheden, meerdere jaren niet op vakantie zijn geweest, reeds gekochte tickets en dergelijke zijn geen redenen voor extra vakantieverlof.

Vanwege de overzichtelijkheid worden op onze school alle verlofaanvragen (inclusief vakantieverlof) via dit formulier geregeld.

Gewichtige omstandigheden

In de volgende gevallen kan uw kind verlof krijgen:

  • Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, als dit niet buiten de lesuren kan;
  • Voor verhuizing één dag;
  • Voor het bijwonen van het huwelijk
  • Bij 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-, jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders één dag;
  • Overige gewichtige omstandigheden, dit kan alléén in zeer bijzondere gevallen (dus niet voor carnaval, wintersport etc.) naar het oordeel van de directeur.


Gelieve alle velden in te vullen; Niet volledige aanvragen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Uw naam:

Uw email:

Uw Telefoonnummer:

Naam van de leerling:

De groep waarin de leerling zit:

De reden van verlofaanvraag:

Wanneer dient het verlof in te gaan?

Wanneer dient het verlof te eindigen?