Agenda

MR-Jaarverslag

Ouderportaal
Basisschool Op Dreef
Pastoor Jansenplein 15
5504 BS Veldhoven
Telefoon: +31(0)40-2532834
E-Mail: opdreef@veldvest.nl

 

Gebruik fietsenstallingen
Het hoofdluisprotocol
Studenten
Vervoer van kinderen
Video en Foto’s
Beleid over gezond gedrag
Richtlijnen tijdens de ochtendpauze
Richtlijnen voor het lunchen
Richtlijnen bij traktaties
Richtlijnen bij bijzondere evenementen
Verjaardagen

Gebruik fietsenstallingen
Bij onze school zijn drie fietsenstallingen. Het is de bedoeling dat kinderen die komen uit de richting Kerkakkerstaat, omgeving Europalaan en Sondervick gebruik maken van de stalling bij de gymzaal. Kinderen die komen uit de richting Kromstraat, Nieuwstraat en Pegbroeken kunnen de stalling voor de directiekamer gebruiken en de kinderen uit “oud Veldhoven” kunnen dan gebruik maken van de deels overdekte stalling bij de schoolingang aan de Rapportstraat. Als verstandig wordt omgegaan met de beschikbare plaatsen dan is er meer dan genoeg ruimte voor alle fietsen.

Ouders die hun kinderen per fiets brengen of begeleiden worden vriendelijk verzocht hun fiets niet op de speelplaats te plaatsen, maar daar waar geen spelende kinderen actief zijn. Het is niet veilig om voor schooltijd, tussen spelende kinderen door, over het schoolplein te fietsen. Ook op de toeleidende paden is het i.v.m. de grote drukte, verstandig te lopen. De veiligheid is hiermee gediend. Wij vragen ieders medewerking hierbij.

 

Het hoofdluisprotocol
Elke eerste of tweede week na de vakanties wordt de klas gecontroleerd op luizen door vaste klassen-luizen-ouders. Deze ouders maken een afspraak met de groepsleerkracht voor een geschikt controlemoment. De voorkeur gaat uit naar maandag, anders zo vroeg mogelijk in de week. Bij een groot aantal beschikbare ouders wordt er een afspraak gemaakt over wie gaan controleren (te veel ouders is niet prettig).

Wat te doen als er luizen geconstateerd worden?

1. De klassen-luizen-ouder geeft de naam door aan Annemieke Welling (administratie)
2. Zij neemt contact op met de ouders/verzorgers om dit te melden met het verzoek diezelfde dag nog het haar te behandelen.
3. Via Parnassys worden ouders van deze groep door Annemieke op de hoogte gebracht van het feit dat bij een van de kinderen luizen zijn geconstateerd.
4. Ook worden eventuele broertjes/zusjes in andere groepen gecontroleerd.

Nacontrole door de klassen-luizen-ouders:

– Na 1 week hele klas controleren.
– Na 2 weken het betreffende kind controleren en een paar andere leerlingen (even meenemen uit de klas!).
– Na 3-4 weken nogmaals de hele klas controleren.

Studenten
Uw kind krijgt op onze school ook te maken met studenten. We hebben studenten van de Pabo, die een van de opleidingsvarianten voor leerkracht volgen. We hebben ook studenten van het ROC die een opleiding tot onderwijsassistent volgen.
Deze studenten zijn voornamelijk actief in de groepen 1 t/m 4 en ze zijn gemiddeld 3 dagen per week op school. Daarnaast hebben we ook regelmatig bezoek in het kader van een snuffelstage van middelbare scholieren.

Studenten werken steeds onder verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht. Ellen Ras coördineert het stagegebeuren op onze school.

 

Schoolongevallenverzekering
Onze school heeft voor alle schoolgaande kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten, waarvoor de premie door school wordt betaald.

Deze verzekering geeft geen 24 uurs-dekking maar geldt alleen tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, doch ten hoogste gedurende één uur voor en één uur na schooltijden. Ongevallenrisico’s tijdens schoolreisjes, excursies, sportdagen enz. worden door deze verzekering ook gedekt en wel voor de volgende bedragen: uitkering bij overlijden; maximaal 454 euro uitkering bij blijvende invaliditeit; maximaal 22689 euro tandheelkundige hulp per element; maximaal 91 euro dokterskosten per jaar; maximaal 908 euro In geval van schade dient u rechtstreeks contact op te nemen met:

Verjaardagen
Bij de viering van de verjaardag van kinderen uit groep 1 en 2 mogen de ouders, in overleg met de leerkracht, dit feest op school meemaken.
Voor de verjaardagen van de ouders mogen de kinderen uit groep 1 en 2 op school iets maken. Voor de opa’s en oma’s krijgen de kinderen iets mee naar huis om thuis af te maken. De kinderen uit groep 3 en 4 krijgen voor alle verjaardagen van ouders, opa’s en oma’s iets mee naar huis. Wel vragen wij u om een paar dagen van tevoren een briefje mee te geven, zodat de leerkracht op tijd weet voor welke dag het klaar moet zijn.

Vervoer van kinderen
In verband met het vervoer van kinderen vanuit school naar een andere locatie, brengen wij de regels, die hierop betrekking hebben en die door 3VO zijn opgesteld, onder uw aandacht. 3VO onderscheidt basisregels, uitzonderingen hierop en ze geeft belangrijke adviezen en tips.

Video en Foto’s
We maken op school soms video-opnames in de klassen. Deze opnames zijn bedoeld als hulpmiddel voor de professionalisering van onze leerkrachten. Voor intern gebruik dus!
Soms worden er van een bepaalde leerling specifieke opnames gemaakt in het kader van leerlingbegeleiding. In dit geval wordt dit altijd met de ouders/verzorgers besproken.
Het komt regelmatig voor dat we foto’s of compilatievideo’s van schoolactiviteiten op onze website plaatsen.
Als u bezwaren heeft tegen het maken van video-opnames of plaatsing van foto’s/video’s op onze website, waarop uw kind te zien is, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Beleid over gezond gedrag
De gezondheid van onze kinderen / leerlingen is belangrijk. Het bevorderen van gezond gedrag behoeft daarom onze aandacht, want jong geleerd is oud gedaan.
Daarnaast is overgewicht een toenemend probleem onder kinderen en jongeren. Dit kan op jonge leeftijd of later grote medische en sociale gevolgen hebben. De basisschool is de plaats waar kinderen een groot deel van de week doorbrengen. Daarom is school een heel geschikte omgeving om gezond gedrag te stimuleren en te werken aan de preventie van overgewicht.

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het welzijn van hun kind(eren). Zij stellen belang in de gezondheid van hun kind en kennen zijn / haar specifieke zorgpunten. Uitgangspunt is daarom dat zij zelf bepalen wat zij aan eten en drinken meegeven naar school. Zij nemen daarin hun verantwoordelijkheid naar hun eigen kind(eren), maar plaatsen het ook in een breder perspectief naar de klasgenootjes op school.
De richtlijnen zijn daarom geen dwingende regels, maar wel leidende voorstellen en adviezen die sterk worden aangeraden.

Vanaf 22 augustus 2011 start Op Dreef met het vijf gelijke dagen model waarbij alle kinderen iedere schooldag op school samen lunchen. Vanzelfsprekend zal dan het gezond eten en drinken op school meer aandacht krijgen en nog meer worden gestimuleerd.
Als alle kinderen gezamenlijk en eenduidig de richtlijnen volgen, aangestuurd door hun ouders en ondersteund door het schoolteam, is gezond gedrag een normale zaak en zijn er geen uitzonderingen. De aandacht voor gezond gedrag is dan een doorgaande lijn waarin ouders en leerlingen de ruimte hebben om hun rol te spelen.

Het schoolteam ondersteunt en stimuleert gezond gedrag in een actief beleid, gesprekken tijdens lessen en aanverwante thema’s, workshops en projecten.

Het schoolbeleid hanteert richtlijnen en tips over:
• eten en drinken tijdens de ochtendpauze,
• eten en drinken tijdens het lunchen,
• trakteren,
• bijzondere evenementen.

Richtlijnen tijdens de ochtendpauze
• De kinderen eten fruit, rauwkost, een boterham of cracker (geen koek of snoep).
Bij voorkeur eten zij iedere schoolochtend fruit / rauwkost.

• De kinderen drinken bij voorkeur water, melk, diksap of ongezoet vruchtensap. Zuiveldrankjes zoals Yogidrink en chocolademelk bevatten veel suiker en worden daarom sterk afgeraden. Frisdranken met prik (ook light) en sportdrankjes zijn niet toegestaan.
Tips:

• De kinderen nemen hun drinken mee in goed afsluitbare bekers.
Lege pakjes of flesjes zorgen voor een hoge afvalberg. Dit afval wordt mee terug gegeven naar huis.

• De kinderen mogen tussendoor kraanwater drinken.
Kinderen hebben minstens 1,5 liter vocht per dag nodig. Dat zijn ongeveer acht bekers. Voldoende drinken heeft een gunstig effect op de concentratie en voorkomt obstipatie (verstopping).

 

Richtlijnen voor het lunchen
• Geen koek, snoep of chips bij de lunch. Dit brengt de kinderen in de verleiding hun brood niet (helemaal) op te eten en past niet in een gezonde lunch.
• De kinderen eten boterhammen, eventueel aangevuld met ontbijtkoek, krentenbol, rijstwafel of fruit / rauwkost.
• De kinderen drinken bij voorkeur water, melk, diksap of ongezoet vruchtensap.

Tips

• Een gezonde lunch bevat bij voorkeur bruin brood.
• Hartig beleg: magere vleeswaren (zoals kipfilet, ham, rookvlees), kaas (liefst 30+) met sla, tomaat of komkommer, sandwichspread of groentespread.
• Zoet beleg: jam, honing, vruchtenhagel, appelstroop en gestampte muisjes zijn beter dan pindakaas, chocoladehagelslag of chocoladepasta.
• Een goed sluitende broodtrommel houdt het brood langer lekker en voorkomt uitdrogen. Bevroren boterhammen zijn tegen lunchtijd ontdooid, lekker vers en houden ook het beleg koel.
• Drank kan koel worden bewaard in kleine thermosflessen en door middel van flessenkoelers of koeltasjes. Een ijsklontje in een beker koude melk houdt ook langer koel. Een lege beker kan op school worden gevuld met fris kraanwater.

 

Richtlijnen bij traktaties
• Houd het fijn, houd het klein. Geen overdaad: trakteren is een extraatje, een aardigheidje. De jarigen worden in het zonnetje gezet tijdens het feestmoment.

• De kinderen trakteren:
– verstandig / gezond, of
– een snoepje / koekje.
• Verstandig trakteren kan zijn: popcorn, fruit, groente (worteltjes, reepjes paprika), zoute sticks, rijstwafel, soepstengel, kaas (30+), rozijntjes, gele eierkoek.
• Een zoete traktatie bestaat uit een snoepje of (zelfgebakken) koekje Chips, candybars (Mars etc) of chocoladekoeken / snoep worden sterk afgeraden.
• Iets lekkers en een “cadeautje” is al snel overdaad en wordt dus afgeraden.

Tips

• Een traktatie wordt extra feestelijk als deze is versierd in een leuke vorm (knutselwerkje) of wordt aangeboden in bijvoorbeeld een mooie schaal.
• De traktaties worden vlak voor de ochtendpauze uitgedeeld.
Het moment van trakteren is belangrijk voor het gebit. Door niet de hele dag te eten en te drinken treedt minder snel tandbederf op. Bij uitdelen vlak voor de pauze geldt dit als één eetmoment, omdat ze dan toch al iets eten.
• Ook mogelijk: de kinderen nemen hun traktaties mee naar huis.
Ouders beslissen dan zelf wanneer hun kind de traktatie opeet, bijvoorbeeld op het moment dat het kind normaal ook een snoepje zou krijgen (direct na school).

 

Richtlijnen bij bijzondere evenementen
De school kent jaarlijks een aantal feestelijke momenten waarbij gegeten en gedronken wordt. Denk aan de verjaardag van de leerkracht, een jubileum, Sinterklaas, kerstviering, schooluitjes enz.
Bij deze gelegenheden geeft school zoveel mogelijk het goede voorbeeld. Leerkrachten en de activiteitencommissie dienen hierbij de balans te vinden in feestelijke extra’s, kwantiteit, praktische haalbaarheid en gezond gedrag.