Agenda

Ouderportaal
Basisschool Op Dreef
Pastoor Jansenplein 15
5504 BS Veldhoven
Telefoon: +31(0)40-2532834
E-Mail: opdreef@veldvest.nl

Aanmelden van leerlingen

Wanneer u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u contact opnemen met de school.
Er wordt dan met u een afspraak gemaakt voor een persoonlijke kennismaking met de directie of een van de collega’s van de groepen 1-2.

Tijdens dit gesprek zullen wij onze uitgangspunten en onze visie op onderwijs en ontwikkeling toelichten en u kunt uiteraard al uw vragen stellen over de school, onze manier van werken en de inrichting van onze begeleiding en ondersteuning aan kinderen.

Op grond van dit gesprek en deze indruk kunt u wellicht een weloverwogen besluit nemen tot inschrijving.

Voordat kinderen naar de basisschool komen, bezoeken ze in veel gevallen de peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Om de doorstroming naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt door hen een observatie-instrument ingevuld en met u als ouders besproken. Het is de bedoeling dat u dit overhandigt aan de basisschool.

Wanneer een bij ons ingeschreven kind 3 jaar en 10 maanden is, gaan wij na in welke groep hij of zij het beste geplaatst kan worden. We gebruiken daarvoor graag de informatie uit het observatieverslag.

We berichten u in welke groep het kind wordt geplaatst en u kunt dan in overleg met de betrokken leerkracht afspreken hoe de “wenmomenten” het beste kunnen worden gepland.
Twee weken voordat uw zoon of dochter vier jaar wordt, mag het vijf hele of vijf halve dagen op school komen wennen. Het moment van definitieve instroom kan dan worden afgesproken.
Deze wenmomenten gelden niet voor de kinderen die direct na de zomervakantie instromen. Voor die groep kinderen worden voorafgaand aan de zomervakantie twee momenten gepland.

Downloaden:

Kennismakingsboekje Nieuwe Leerlingen